Województwo opolskie w 2019 r. Jak się zmieniało przez 10 lat. Raport Urzędu Statystycznego w Opolu o sytuacji społeczno-gospodarczej

Czytaj dalej
Fot. Piotr Guzik
Edyta Hanszke

Województwo opolskie w 2019 r. Jak się zmieniało przez 10 lat. Raport Urzędu Statystycznego w Opolu o sytuacji społeczno-gospodarczej

Edyta Hanszke

Jest nas coraz mniej i szybciej się starzejemy, ale z roku na rok nasza sytuacja materialna i komfort życia w analizowanym okresie poprawiał się. Aż do koronawirusa, którego negatywne skutki już wskazują przedsiębiorcy.

Rok 2019 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby ludności w województwie, pogłębił się również proces starzenia się społeczeństwa (przybywa osób starszych, rośnie średnia wieku), pogłębił się ubytek naturalny (więcej zgonów niż urodzeń) - podczas gdy w kraju w 2019 r. wskaźnik przyrostu na 1000 osób wyniósł minus 0,9, to w naszym regionie - minus 2,2. Więcej mieszkańców wyprowadzało się też na stałe z regionu niż w nim osiedlało: wskaźnik na 1000 mieszkańców w Polsce wyniósł 0,16, w Opolskiem - minus 1,48.

Jedynym pozytywnym efektem kłopotów demograficznych jest większa liczba miejsc opieki przedszkolnej (na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat: 895 - w kraju, 920 - w Opolskiem). Więcej dzieci korzystało też ze żłobków i klubów dziecięcych (Opolskie - 158 na 1000, kraj - 105) Spadła natomiast liczba uczniów w szkołach i studentów oraz samych szkół.

W ciągu 10 lat poprawiła się sytuacja na rynku pracy: w IV kwartale 2019 r. wobec 2010 r. wzrosła zarówno wartość współczynnika aktywności zawodowej BAEL (wynosił on w Opolskim - 53,3, a w kraju - 54,4), jak i wskaźnika zatrudnienia (Opolskie - 55,1, kraj - 56,2) przy równoczesnym spadku poziomu stopy bezrobocia (Opolskie - 3,2, kraj - 3,3). Ponadto odnotowano zmniejszenie obciążenia osób pracujących osobami niepracującymi.

Poprawie uległa sytuacja materialna gospodarstw domowych. Wzrósł przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych.W 2018 r. wyniósł on w regionie 1589,30, podczas gdy w kraju - 1693,46.

Wzrosły pensje (w 2019 r., np. w firmach powyżej 9 pracowników: Opolskie - 4648,22, kraj- 5169,06), emerytury i renty (w 2019 r. ZUS: Opolskie - 2228,55, kraj - 2264,06). Odnotowano spadek poziomu ubóstwa. Z pomocy społecznej w 2018 r. korzystało w Opolskiem 4,3 osoby na 1000 mieszkańców, w kraju - 5,1.

Od 2010 do 2018 r. wzrosła liczba mieszkań oraz ich powierzchnia użytkowa i liczba pokoi. Więcej mieszkańców zyskało dostęp do wody z wodociągów, sieci kanalizacyjnej i gazowej oraz Internetu.

Pogorszył się stan dróg (2010-2018) dostęp do komunikacji publicznej, a poprawił się dostęp do usług zdrowotnych: przybyło placówek medycznych, poprawiło się ich wyposażenie, samorządy przeznaczyły więcej pieniędzy na ten cel, niestety, liczba lekarzy w 2018 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności była niższa niż w kraju (w 2018: Opolskie -19, kraj -23), mniej było też łóżek w szpitalach (w 2018 r.: kraj - 47 na tys. 10 tys. ludności, Opolskie - 45).

Spadła liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych na drogach, a wzrosła liczba wykrywanych przestępstw.

Pozostało jeszcze 85% treści.

Jeżeli chcesz przeczytać ten artykuł, wykup dostęp.

Zaloguj się, by czytać artykuł w całości
  • Prenumerata cyfrowa

    Czytaj ten i wszystkie artykuły w ramach prenumeraty już od 3,69 zł dziennie.

    już od
    3,69
    /dzień
Edyta Hanszke

Pro Media Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Pro Media Sp. z o.o.