Przyjeżdżają do nas nie tylko za pracą, ale żeby tu żyć. Na Opolszczyźnie na koniec 2019 roku legalnie pracowało 18,1 tys. cudzoziemców

Czytaj dalej
Fot. Archiwum prywatne
Edyta Hanszke

Przyjeżdżają do nas nie tylko za pracą, ale żeby tu żyć. Na Opolszczyźnie na koniec 2019 roku legalnie pracowało 18,1 tys. cudzoziemców

Edyta Hanszke

W porównaniu z końcem sierpnia liczba legalnie zatrudnionych w województwie opolskim cudzoziemców spadła na koniec roku z ponad 20,2 tys. do 18,1 tys.

W połowie 2019 r. około 4 proc. ubezpieczonych w ZUS stanowiły osoby z innym paszportem niż polski. Na koniec roku takich osób było w Polsce ponad 651 tys.

Od końca 2015 r. rzesza cudzoziemców zatrudnionych przez rodzimych pracodawców i prowadzących własne biznesy wzrosła w kraju o ponad 260 proc.

Na przykład w województwie opolskim pod koniec 2015 r. było tylko 4,3 tys. zgłoszonych w ZUS cudzoziemców. Zimą 2018 r. było to już 17,8 tys. pracowników z innym obywatelstwem niż polskie, a latem 2019 r. liczba ta sięgnęła już 20,2 tys., na koniec 2019 r. spadła do 18,1 tys.

- Dane ZUS o cudzoziemcach obejmują tylko te osoby, których forma zatrudnienia skutkuje opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Chodzi o umowy o pracę, umowy zlecenia czy pozarolniczą działalność gospodarczą - mówi - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy województwa opolskiego.

- Pracujących bez pozwoleń, bez właściwych umów nie jesteśmy w stanie policzyć. Stąd apel do pracodawców i samych zatrudnionych, żeby zalegalizować obecność na rynku pracy. Oskładkowanie pracy to gwarancja bezpieczeństwa, jeśli zdarzy się wypadek czy inne okoliczności, które nie pozwolą kontynuować zatrudnienia. Jeśli płacisz składki, możesz liczyć na świadczenia z ZUS - zaznacza.

Polscy pracodawcy deklarują opłacanie składek za pracowników z około 170 państw. Najliczniejszą grupą cudzoziemską, która zasila Fundusz Ubezpieczeń Społecznych są obywatele Ukrainy, których na przełomie 2019/2020 było w rejestrach ZUS ponad 479 tys.

Stanowili oni aż 73,6 proc. wszystkich legalnie zatrudnionych obcokrajowców. W porównaniu do grudnia 2018 r., ich liczba na polskim rynku pracy zwiększyła się o około 59 tys. osób.

W ostatnich 12. miesiącach najwyższą liczbę ubezpieczonych Ukraińców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował pod koniec sierpnia, bo 498 tys. osób. Różnica niemal 20 tys. ukraińskich pracowników w zestawieniu sierpień-grudzień 2019 r. - w o cenie ZUS - może mieć źródło w zwiększonym zapotrzebowaniu na ręce do pracy w budownictwie, gastronomii czy hotelarstwie. To branże, które apogeum popularności osiągają w okresie wakacyjno-urlopowym.

Na Opolszczyźnie ubezpieczonych Ukraińców było pod koniec sierpnia 2019 - 17,8 tys., a na koniec grudnia - 2 tys. mniej.

- Niższa liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych przez pracodawców pod koniec 2019 roku może być przejściowa - ocenia Sebastian Szczurek. - Sezon jesienno-zimowy daje zwykle mniej pracy w budownictwie, ogrodnictwie, przetwórstwie spożywczym czy obsłudze urlopowiczów.

I dodaje, że w skali kraju systematycznie zwiększa się grono legalnie pracujących przybyszów z innych krajów. Liczba ubezpieczonych w ZUS Białorusinów wzrosła w ostatnim roku o 25 procent. Legalnie pracujących Białorusinów jest obecnie 42,7 tysiące. W całym kraju pracodawcy zgłosili do ubezpieczeń już 10,6 tysięcy obywateli Gruzji, a to z kolei o 54 procent więcej niż pod koniec 2018 roku.

Wraz ze wzrostem liczby cudzoziemców rośnie liczba decydujących się na prowadzenie własnej firmy. W grudniu 2018 r. w całym kraju na taki krok zdecydowało się ponad 17,8 tys. obywateli innych państw, a już rok później 19,5 tys. Z tego grona znakomitą większość stanowią przybysze z Ukrainy - 4,8 tys.

Placówki ZUS w województwie opolskim podliczyły, że pod koniec 2019 r. sił w biznesie próbowało 324 obywateli z obcym paszportem. Rok wcześniej, działalność gospodarczą prowadziło 292 cudzoziemców.

Na Opolszczyźnie, ukraińskie obywatelstwo wskazywał co trzeci zagraniczny przedsiębiorca, który wypełniał dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Edyta Hanszke

Pro Media Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Pro Media Sp. z o.o.