Ponad 4 tys. zł honorowego świadczenia z ZUS dla stulatków. Wypłacane jest co miesiąc. Ile osób w województwie opolskim je otrzymuje?

Czytaj dalej
Fot. Fot. Piotr Krzyzanowski/Polskapresse
Edyta Hanszke

Ponad 4 tys. zł honorowego świadczenia z ZUS dla stulatków. Wypłacane jest co miesiąc. Ile osób w województwie opolskim je otrzymuje?

Edyta Hanszke

Każdemu, kto między marcem tego roku a końcem lutego 2021 r. osiągnie wiek 100 lat, ZUS przyznaje dodatkowo co miesiąc 4294,67 zł brutto.

- W województwie opolskim wypłacamy świadczenie honorowe 38 osobom. W całej Polsce emeryturę wyjątkową z ZUS otrzymują 2193 osoby. Każdego roku powiększa się grono seniorów przeżywających 100 lat. Zdecydowaną większość, bo 85 procent beneficjentów tego specjalnego dodatku pieniężnego stanowią kobiety - mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Emerytura wyjątkowa jest przyznawana w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, ogłaszanej w lutym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym).

Ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

- Jeśli więc ktoś ukończył 100 lat w styczniu bądź lutym tego roku, objęła go stawka świadczenia honorowego w wysokości 4003, 88 zł brutto (kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2019 r. do końca lutego 2020 r.) - wyjaśnia Sebastian Szczurek.

Jeśli w chwili ukończenia 100 lat konkretna osoba otrzymywała z ZUS emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź rentę rodzinną, to świadczenie honorowe ZUS przyznaje z urzędu.

- Nie ma potrzeby składania wniosków czy formularzy. Jest to świadczenie dodatkowe do już wypłacanej emerytury bądź renty - kontynuuje rzecznik ZUS. - Natomiast osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, aby otrzymać emeryturę wyjątkową powinny złożyć wniosek i dołączyć dokument, który potwierdzi datę urodzenia.

Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 roku, ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia.

Wniosek taki może złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce zakładu.

Jak podaje ZUS, stulatków w Polsce będzie coraz więcej. To efekt starzenia się społeczeństwa czyli zmniejszającej się dzietności przy jednoczesnym wydłużaniu się trwania życia. Ocenia się, że w 2040 r. stulatków może być około 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – nawet 124 tys.

Jeszcze w grudniu 2018 r. ZUS wypłacał dodatkowe pieniądze dla około 1,9 tys. stulatków, a obecnie świadczenia honorowe trafiają do prawie 2,2 tys. osób, które ukończyły 100 lat.

Do tej pory średni wiek osoby pobierającej świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat wynosił 102 lata i 3 miesiące. Obecnie największą liczbę stulatków obsługują oddziały ZUS w województwie mazowieckim – 402 osoby i w województwie śląskim – 263 osoby.

Edyta Hanszke

Pro Media Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Pro Media Sp. z o.o.