Mieszkanie Plus to szansa dla osób biedniejszych i wykluczonych [ROZMOWA]

Czytaj dalej
Fot. Karolina Misztal
rozm. Jarosław Zalesińki

Mieszkanie Plus to szansa dla osób biedniejszych i wykluczonych [ROZMOWA]

rozm. Jarosław Zalesińki

Z Kazimierzem Smolińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, rozmawia Jarosław Zalesiński.

Dzięki programowi „Mieszkanie plus” własny kąt mają dostać osoby, których nie było stać na kupienie mieszkania na wolnym rynku...

Główne cele Narodowego Programu Mieszkaniowego to zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych, a po drugie - większe możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową.

Skoro tak, to dlaczego rząd chce - jak donoszą media - zmienić przepisy chroniące dzisiaj przed eksmisją m.in. kobiety w ciąży czy emerytów?

To nieprawda, że Narodowy Program Mieszkaniowy może pozbawić kobiety w ciąży, małoletnich, obłożnie chorych, emerytów i rencistów prawa do lokalu socjalnego. Osoby, które wymagają szczególnej ochrony, nie będą jej pozbawione. Zmiana proponowana w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ma jedynie na celu wyeliminowanie automatyzmu w przyznawaniu przez sąd prawa do lokalu socjalnego, bez sprawdzenia faktycznej sytuacji (materialnej i rodzinnej). Obecnie, nawet jeśli osoba eksmitowana jest w bardzo dobrej sytuacji materialnej, znacznie lepszej niż inne osoby oczekujące na mieszkanie socjalne, to sąd automatycznie je przyznaje. Dziś wystarczy stwierdzenie, że osoba taka zalicza się do wymienionej w ustawie uprzywilejowanej grupy osób uprawnionych, sąd nie może w takim wypadku weryfikować jej statusu.

I rząd chce ten tryb zmienić?

Proponowane w NPM zmiany prowadziły będą do bardzo istotnego zwiększenia zasobu lokali socjalnych w gminach. Zmianom, które pozwolą na bardziej elastyczne wykorzystywanie już istniejących lokali socjalnych i komunalnych przez gminy towarzyszą - po raz pierwszy w tak kompleksowej formie - nowe instrumenty finansowe pomagające gminom budować nowe mieszkania komunalne, użytkowane również na zasadach najmu socjalnego tam, gdzie taka pomoc mieszkaniowa będzie potrzebna. Kompleksowe instrumenty wsparcia gmin zawiera pakiet rozwiązań będących częścią programu „Mieszkanie plus” (wsparcie społecznego budownictwa czynszowego).

Przekładając to na praktyczny język...

W efekcie realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego kobiety w ciąży, małoletni, obłożnie chorzy oraz emeryci i renciści, będący w sytuacji wymagającej wsparcia, uzyskają możliwość mieszkania w godnych, pełnowartościowych warunkach, także w tych gminach, które dzisiaj nie mogą zapewnić nawet substandardowych lokali socjalnych. Co więcej, Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada, że w przypadku mieszkań komunalnych wymagające wsparcia osoby będą mogły pozostać w dotychczasowym mieszkaniu komunalnym, zawierając jedynie z gminą umowę najmu socjalnego.

rozm. Jarosław Zalesińki

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.nto.pl

Pro Media Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Pro Media Sp. z o.o.