Ekstra
Magazyn
Ekstra Magazyn

Najlepsze teksty z całej Polski, w każdy piątek dla wszystkich prenumeratorów Cyfrowych. Poznaj Ekstra Magazyn

Paweł Śpiewak: Polska, rzekomo walcząc o swoje dobre imię, po prostu się skompromitowała

Czytaj dalej
Fot. Bartek Syta
Witold Głowacki

Paweł Śpiewak: Polska, rzekomo walcząc o swoje dobre imię, po prostu się skompromitowała

Witold Głowacki

- W 1968 roku, w trakcie kampanii antysemickiej bez przerwy powtarzano: nam nie można zarzucić żadnego antysemityzmu, skoro to przecież my, naród polski, przez całą wojnę pomagaliśmy Żydom i byliśmy Sprawiedliwi. To właśnie mi się przypomina, jak słyszę dziś Ziemkiewicza - mówi prof. Paweł Śpiewak, socjolog, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Mamy największy po 1989 roku kryzys w relacjach polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Jak pan ocenia projekt ustawy, który go wywołał?
Od razu muszę trochę zaprotestować przeciwko temu, co pan powiedział o naturze kryzysu. Otóż to nie jest tylko spór między Polską a Izraelem czy między Polakami a Żydami. To jest przede wszystkim problem polsko-polski. Choć oczywiście doceniam wagę relacji polsko-izraelskich, to właśnie ten krajowy wymiar sprawy jest dla mnie ważniejszy niż stosunki międzynarodowe.

Dlaczego?
Przede wszystkim troszczę się o Polskę. A ten wytwór, który nazywa się poprawką 55a, 55b, jest kompletnie nieprecyzyjny i niejasny, jest prawnym bublem i stawia nas wszystkich w bardzo niekomfortowej sytuacji. Nie wiemy, co posłowie rozumieją pod pojęciem „naród polski”, nie wiemy, kto się do tego narodu ma zaliczać a kto nie... Nie wiemy nawet, czy chodzi tylko o czasy wojny, czy jednak także o penalizowanie bardziej krytycznych ocen stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni 1000 lat. Zupełnie niejasna jest też kwestia badań naukowych - tego, który z rodzajów działalności naukowca może być uznany za pracę naukową, a który już nie.

Nie wiemy nawet chyba, czy w rozumieniu tej ustawy Paweł Śpiewak, który pisze książkę naukową, jest tym samym Pawłem Śpiewakiem, który pisze tekst do „Tygodnika Powszechnego”?
Nie, nie wiemy. Podobnie, jak nie wiemy, czy na przykład Anna Bikont, która napisała bardzo ważną książkę o Irenie Sendlerowej, a ma tytuł magistra, „zasługuje” na to, żeby ją traktować jako przyszłego więźnia politycznego, czy też nie. To prawo oznacza absolutny regres, jeśli chodzi o myślenie w kategoriach wolności słowa, wolności wypowiedzi i kultury prawnej. Ale na tym nie koniec. Wszystkie instytucje w Polsce mówią o potrzebie edukacji historycznej, to samo chętnie powtarzają politycy. Tymczasem edukacja naprawdę nie odnosi się wyłącznie do rzeczy oczywistych - w jej ramach mówi się też czasem o sprawach trudnych. Teraz na część nauczycieli padnie strach przed 3-letnią karą więzienia.

Jak pan ocenia skutki znowelizowania ustawy?
Doszło do sytuacji, w której Polska rzekomo walcząc o swoje dobre imię, po prostu się skompromitowała. Nasz kraj wysłał w świat kompletnie fałszywy sygnał, że czegoś się boimy, że coś chcemy ukryć, że chcemy paraliżować pracę izraelskich historyków czy osób prywatnych, które mieszkają na całym świecie i mogą mieć zupełnie inne własne doświadczenia aniżeli te, których życzyłby sobie polski rząd.

Ba, nie wiadomo nawet chyba jak ustawa odnosić by się miała do samych świadków Holokaustu i ich relacji? Wielu z nich nadal żyje...
Tak. Żyją. I często mają naprawdę zupełnie inne wspomnienia niż te, których chciałyby nasze władze. Prokurator nie może zastępować historyków. Tymczasem ustawa właśnie taką sytuację stwarza. To prokurator ma określać, co jest pracą naukową a co nie, kto jest historykiem, a kto nie spełnia odpowiednich warunków. To także prokurator ma określać, co jest faktem historycznym, a co nim nie jest. Przecież to są niezwykle delikatne kwestie. Wchodzenie w nie z pałką - bo tak bym to określił - jest absolutnie zabójcze.Ta ustawa jest wytworem szkodliwym. I kompletnie niepotrzebnym - tym bardziej, że właściwie nie odnosi się do kwestii, która podobno była kluczowa przy jej tworzeniu - czyli do tego, by nie używać sformułowania „polskie obozy śmierci”.

Jakby pan zareagował na nowelizację ustawy, w której znalazłby się po prostu możliwie precyzyjny zapis o penalizacji współczesnego użycia frazy „polskie obozy śmierci”?
Tu też pojawiają się pewne trudności. Jeśli kiedyś będziemy wznawiać książkę Jana Karskiego, jedno z pierwszych świadectw Holokaustu, to musimy pamiętać, że on używa tego określenia. Wtedy, w latach 40. tak się po prostu o tych obozach mówiło. Co z tym mamy zrobić? Ocenzurować Karskiego? Takiej ustawy naprawdę nie można uchwalać bezrefleksyjnie. Nadal byłbym więc bardzo ostrożny. Choćby ze względu na Jana Karskiego czy Zofię Nałkowską - bo oboje tego określenia używali. Jeżeli więc już naprawdę musimy to penalizować, to musimy też bardzo ściśle określić, jakie użycie tego sformułowania byłoby niedopuszczalne, a jakie wręcz wskazane (choćby przy cytowaniu Karskiego i Nałkowskiej). Mimo wszystko również Polacy tworzyli własne obozy koncentracyjne. Przed wojną - myślę tu o Berezie Kartuskiej. I po wojnie - dla Niemców na przykład.

Zgodzimy się jednak zapewne, że nie były to obozy śmierci ani zagłady?
Oczywiście, że nie. Nadal były to jednak bardzo nieprzyjemne obozy koncentracyjne. Dlatego właśnie nawet zakres takiej penalizacji musiałby być określony bardzo precyzyjnie, inaczej bowiem znów natychmiast wylądujemy w jakichś bezsensownych sporach.

Od lat już polskie prawo penalizuje tzw „kłamstwo oświęcimskie” czyli negację Holokaustu.
To jest osobno karane. Zawsze zresztą można podciągnąć pod ten przepis również nadużywanie pojęcia „polskie obozy śmierci” - bo przecież jest to rodzaj kłamstwa oświęcimskiego. Ale nie robi się takich rzeczy w sposób tak niechlujny, jak w tej chwili. Patryk Jaki, który odpowiada za tę kwestię, a jest magistrem politologii, być może jednak za słabo zna prawo, choć pełni funkcję wiceministra sprawiedliwości.

Jest pan szefem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Czy do pana albo pańskiej instytucji ktoś ze strony rządowej zwracał się z prośbą o konsultację ws. ustawy?
Nie jestem osobą urzędową, przynajmniej w tym sensie, bym miał jakąkolwiek moc polityczną. Wydałem oświadczenie, że ustawa jest sprzeczna z zasadami dialogu, że powinno się ją w obecnym kształcie wycofać - a jeżeli prawodawca koniecznie chce tutaj rozstrzygnięć prawnych, to należy je odpowiednio starannie przygotować.

Słyszymy, że ustawa była konsultowana najszerzej, jak to tylko możliwe.
Nie, nic z tych rzeczy.

Do ŻIH-u, rozumiem, nikt się w tej sprawie nie zwracał?
Nie. Powiem więcej - kiedy mniej więcej dwa lata temu zaczęto mówić o tej ustawie, zwróciłem się osobnym pismem do ministra Jarosława Sellina z prośbą o to, żeby wziął w pracach nad nią pod uwagę ten szerszy kontekst - choćby działalności naukowej. Dziś widać, że jeśli nawet ktokolwiek wziął ten postulat pod uwagę, to uczyniono to w sposób wyjątkowo niechlujny.

Co prof. Paweł Śpiewak mówi na temat korelacji między kształtem ustawy a aktualnymi kierunkami polityki historycznej rządzącego obozu oraz głębokiego kryzysu w relacjach polsko-żydowskich i polsko-izraelskich??

Pozostało jeszcze 58% treści.

Jeżeli chcesz przeczytać ten artykuł, wykup dostęp.

Zaloguj się, by czytać artykuł w całości
  • Prenumerata cyfrowa

    Czytaj ten i wszystkie artykuły w ramach prenumeraty już od 2,46 zł dziennie.

    już od
    2,46
    /dzień
Aktywujesz kod bez rejestracji

Odblokowujesz dostęp jednorazowo, tylko na tej przeglądarce. Jeżeli chcesz w przyszłości wrócić do tego artykułu, skorzystaj z opcji aktywacji kodu z rejestracją - zarejestruj się.

Klikając w przycisk "Aktywuj kod i czytaj bez rejestracji" potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią informacji o zamówieniu oraz, nadto że żądam rozpoczęcia dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w związku z czym utracę prawo do odstąpienia od umowy i wiem, że usługa jest odpłatna.

odzyskaj hasło

Klikając w przycisk "Aktywuj kod i zaloguj się" potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią informacji o zamówieniu oraz, nadto że żądam rozpoczęcia dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w związku z czym utracę prawo do odstąpienia od umowy i wiem, że usługa jest odpłatna.

rozwiń
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.nto.pl zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i Aplikacji mobilnych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.Operatorem serwisu jest „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail. nto24@nto.pl.

3.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Operator
- oznacza spółkę „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, dalej również jako „Spółka”;

Regulamin
- oznacza niniejszy dokument;

Serwis
- oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.nto.pl lub za pośrednictwem odpowiednich Aplikacji mobilnych będącą serwisem informacyjno-użytkowym;

Użytkownik
- osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;

Użytkownik Zarejestrowany
- Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie;

Materiał
- tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;

Komentarz
- tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;

Wizerunek
- rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej;

Wpis
- zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;

Cookie
- informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

Klient
- osoba będąca klientem Operatora GSM, korzystająca z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Integratora, poprzez rejestrację w Serwisie SMS;

Operator GSM
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10A, Spółka P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa;

Integrator
- Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie;

Serwis SMS
- oznacza funkcjonalność oferowaną Klientom przez Integratora we współpracy z Operatorem, umożliwiającą korzystanie z Serwisu Internetowego poprzez wysłanie SMS Premium pod numer telefonu wskazany w dalszych postanowieniach Zasad Ogólnych. Dostawcą usług opłacanych SMSem jest Operator;

Ustawa
- ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Konsument
- konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

Umowa na korzystanie z Serwisu
– umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji Użytkownika.

Aplikacja mobilna –aplikacja mobilna wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępna do pobrania na wybranych przez Operatora platformach służących do pobierania aplikacji i umożliwiająca korzystanie z Serwisu z uwzględnieniem różnic wskazanych w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Funkcjonalności Aplikacji mobilnej mogą różnic się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej. Z przyczyn technicznych starsze wersje Aplikacji mobilnej mogą nie współpracować w sposób należyty z Serwisem lub całkowicie uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej. Operator może umożliwić zakup dodatkowych opcji lub funkcjonalności w ramach Aplikacji mobilnej; zakup taki odbywa się za pośrednictwem platformy służącej do pobierania aplikacji przez jej użytkowników i podlega postanowieniom odpowiedniego regulaminu takiej platformy. Informacje, jakie stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827) Operator zobowiązany jest udzielić konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz który skorzystał z oferty Operatora na pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej stanowią załącznik nr 2A i 2B do niniejszego Regulaminu.

4.Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5.Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.

6.W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystanie z Serwisu.

7.Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera Regulamin Forum.

8.Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie , publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
1)Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
2)Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

9.Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów.

10.Minimalne wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające korzystanie z Serwisu to dowolne urządzenie elektroniczne z aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie treści Internetu; minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane są wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej.

II. UŻYTKOWNICY

1.Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

2.Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie.

3.W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w powyższych serwisach Wizerunku z poziomu przeglądarki lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4.Dokonując Rejestracji, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5.Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.

6.Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

8.Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

9.Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

10.Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
- powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
- postanowień niniejszego Regulaminu;
- norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1.Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

3.W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

4.Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.„Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej jako Pro Media), właściciel serwisu funkcjonującego pod adresem www.nto.pl (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą użytkowników, dane osobowe.

2.Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail. nto24@nto.pl dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Pro Media Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań. Pro Media Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Pro Media Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Pro Media Sp. o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Pro Media Sp. z o.o. na piśmie na adres: Pro Media Sp. z o.o. w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni

3.Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: nto24@nto.pl .

4.Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Pro Media Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Pro Media Sp. z o.o. a w szczególności w zakresie serwisu www.nto.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Pro Media Sp. z o.o.

V. REGUŁY UDZIELENIA LICENCJI NA MATERIAŁY ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1.W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik upoważnia Operatora, wraz z prawem do sublicencji, do publikowania w Serwisie www.nto.pl materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów j.w. na następujących polach eksploatacji (licencja):
owytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
owprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
okażde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
- w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.nto.pl,
- poprzez emisję w radiu i telewizji,
- poprzez publikację w prasie,
- poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
- przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
- wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

2.Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3.Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

4.Licencja ma charakter niewyłączny.

5.Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

6.Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

7.Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

8.Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów, komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. Nadto Użytkownik gwarantuje, że wszystkie osoby występujące w materiałach udzieliły Użytkownikowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w tym przez Operatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2.Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

3.Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

4.Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5.Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

6.Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

7.Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem nto24@nto.pl.

8.Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: nto24@nto.pl.

9.Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.

10.Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.

11.W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.

12.Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem.

13.Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
a)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy – w przypadku Umowy zakupu tytułu prasowego.
b)w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

14.W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką , Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
a)wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
b)wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
c)wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

15.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Spółka ustali z konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.

16.Jeżeli konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument odstąpił skutecznie od umowy.

17.Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.

18.Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.

19.Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zapis zdania powyższego nie ma zastosowania do ewentualnych zmian treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, w zakresie, w jakim zmiany te nie ograniczają praw i nie zwiększają obowiązków Użytkowników.

20.Postanowienia ust.12 – 14 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Operatorowi przez Użytkownika.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ADRESAT
„Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9
TREŚĆ OŚWIADCZENIA
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- DataZałącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu www.nto.pl

Lista aplikacji mobilnych Android
Nowa Trybuna Opolska - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mecom.nto.pl

Lista aplikacji mobilnych iOS
nto.pl - https://itunes.apple.com/pl/app/nto.pl/id450132567?mt=8


Załącznik nr 2A do Regulaminu Serwisu www.nto.pl

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz konsumentowi, który skorzystał z oferty „Pro Media” Sp. z o.o. w Opolu na pobranie za pośrednictwem platformy App Store treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej nto.pl („aplikacja mobilna”) lub na skorzystanie z usług , które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej następujących informacji:

1) Przedmiotem świadczenia jest udzielenie klientowi licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej za pośrednictwem platformy App Store lub świadczenie usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej.

2) Dostawcą treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej oraz dostawcą ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej jest Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail. nto24@nto.pl (dalej jako „dostawca”).

3) W sprawach dotyczących zakupu licencji do aplikacji lub świadczenia ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu App Store (w tym w sprawach reklamacji), klient powinien kontaktować się w pierwszej kolejności ze sklepem App Store. Dopiero w przypadku, gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient powinien się kontaktować z dostawcą za pomocą adresu e-mail: nto24@nto.pl, nr tel. (077) 443 25 00 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2) powyżej.

4) Łączna cena zakupu licencji do aplikacji z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu sklepu App Store. Łączna cena zakupu ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu aplikacji mobilnej. Dostawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat.

5) Płatność za nabycie aplikacji lub ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem sklep App Store, na zasadach w tym sklepie obowiązujących.

6) Aplikacja i usługi dodatkowe dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej zostają udostępniona klientowi wyłącznie za pośrednictwem sklepu App Store.

7) W przypadku jeżeli konsument przed zawarciem umowy zgodził się na spełnienie świadczenia w całości przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 8 i konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Konsument traci także prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, o ile koszty te wskazano w niniejszej informacji. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu do sklepu App Store, zgodnie z przewidzianym w tym sklepie procedurą. W przypadku gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do dostawcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy. W związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie konsument skutecznie wykona prawo do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

9) Dostawca zobowiązuje się, że aplikacja wolna jest od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.

10) W związku ze świadczeniem dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11) Umowa ma charakter jednorazowego świadczenia, chyba że co innego wynika z treści udostępnionej klientowi przy zakupie danej usługi w ramach aplikacji mobilnej. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.

12) Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

13) Dostawca nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony treści cyfrowych. Dostawca nie przewiduje żadnych mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.


Załącznik nr 2B do Regulaminu Serwisu www.nto.pl

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz konsumentowi, który skorzystał z oferty „Pro Media” Sp. z o.o. w Opolu na pobranie za pośrednictwem platformy Google Play treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej Nowa Trybuna Opolska („aplikacja mobilna”) lub na skorzystanie z usług , które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej następujących informacji:

1) Przedmiotem świadczenia jest udzielenie klientowi licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej za pośrednictwem platformy Google Play lub świadczenie usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej.

2) Dostawcą treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej oraz dostawcą ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej jest „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail. nto24@nto.pl (dalej jako „dostawca”).

3) W sprawach dotyczących zakupu licencji do aplikacji lub świadczenia ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu Google Play (w tym w sprawach reklamacji), klient powinien kontaktować się w pierwszej kolejności ze sklepem Google Play. Dopiero w przypadku, gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient powinien się kontaktować z dostawcą za pomocą adresu e-mail: nto24@nto.pl, nr tel. (077) 443 25 00 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2) powyżej.

4) Łączna cena zakupu licencji do aplikacji z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu sklepu Google Play. Łączna cena zakupu ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu aplikacji mobilnej. Dostawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat.

5) Płatność za nabycie aplikacji lub ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem sklep Google Play, na zasadach w tym sklepie obowiązujących.

6) Aplikacja i usługi dodatkowe dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej zostają udostępnione klientowi wyłącznie za pośrednictwem sklepu Google Play.

7) W przypadku jeżeli konsument przed zawarciem umowy zgodził się na spełnienie świadczenia w całości przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 8 i konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Konsument traci także prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8) W przypadku innym niż opisany w pkt 7 powyżej, konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, o ile koszty te wskazano w niniejszej informacji. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu do sklepu Google Play, zgodnie z przewidzianym w tym sklepie procedurą. W przypadku gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do dostawcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy. W związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie konsument skutecznie wykona prawo do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

9) Dostawca zobowiązuje się, że aplikacja wolna jest od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.

10) W związku ze świadczeniem dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11) Umowa ma charakter jednorazowego świadczenia, chyba że co innego wynika z treści udostępnionej klientowi przy zakupie danej usługi w ramach aplikacji mobilnej. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.

12) Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

13) Dostawca nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony treści cyfrowych. Dostawca nie przewiduje żadnych mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Klikając w przycisk "Aktywuj kod i zarejestruj się" potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią informacji o zamówieniu oraz, nadto że żądam rozpoczęcia dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w związku z czym utracę prawo do odstąpienia od umowy i wiem, że usługa jest odpłatna.

Witold Głowacki

Komentarze

2
Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

TacioTomcio

Co do kwestii penalizacji wypowiedzi które sieją nieprawdę to generalnie można się zgodzić, że to nie najlepszy sposób, głupiec i tak będzie głupcem niezależnie czy go ukarzemy czy nie, ale już wrzawa jaka się podniosła w związku z nieprecyzyjną ustawą, fatalnie wprowadzoną typowo w stylu ekipy rządzącej również wydaje mi się nieadekwatna. A już wypowiedzi niektórych Izraelskich polityków conajmniej nietrafione, zastanawiam się czy wynikają z głupoty czy jednak z uprzedzeń w stosunku do Polaków, jeśli to drugie to niech się nie dziwią reakcji z kolei uprzedzonych Polaków, ot taka zabawa w głupiego jasia ;-)

klon18

Żydzi jak zawsze nic nie mają sobie do zarzucenia, tak w Polsce i udziale ich w różnych ruchach politycznych i narracji historycznej, jak i w Izraelu i USA i świadectwach lojalności wobec tych, którym zawdzięczają życie. Po prostu dialektyka synów Syjonu. Mają problem z tym, co jest Narodem Polskim. My go nie mamy, bo nie relatywizujemy.

plus.nto.pl

Pro Media Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2018 Pro Media Sp. z o.o.