Ciepło z elektrowni musi być opłacalne

Czytaj dalej
Fot. Fot. Archiwum firmy
Edyta Hanszke

Ciepło z elektrowni musi być opłacalne

Edyta Hanszke

Rozmowa z Pawłem Krawczykiem, członkiem zarządu ds. operacyjnych Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA.

Polska musi w najbliższych latach wprowadzić unijne przepisy dotyczące emisji w ciepłowniach. Czy i jak ECO jest na to przygotowane?
Spośród 24 instalacji ciepła systemowego, jakie mamy w naszej grupie kapitałowej, wymogi, o których mowa, będą musiały spełnić dwie - instalacja w Opolu i Jeleniej Górze. Nowe obostrzenia emisyjne obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 roku. Mamy zatem jeszcze czas na dostosowanie się do nich i wybór optymalnych rozwiązań technologicznych. Do tej pory w ECO wszelkie modernizacje, mające na celu ochronę środowiska, były traktowane priorytetowo i tak będzie również tym razem. Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące norm, stan techniczny urządzeń i prognozowane zapotrzebowanie na ciepło z ECO w perspektywie do roku 2035, opracowaliśmy plan modernizacji ciepłowni w Opolu przy ulicy Harcerskiej, łącznie z wstępnym szacunkiem wydatków. Aktualnie w opracowaniu jest podobna koncepcja dotycząca elektrociepłowni w Jeleniej Górze.

Nasze analizy pozwalają na optymizm i mimo konieczności poniesienia dużych kosztów, nie widzimy zagrożenia dla przeprowadzenia inwestycji dostosowujących systemy do przyszłych wymagań ochrony środowiska. Liczymy na to, że pojawią się nowe, dedykowane programy wsparcia finansowego, tym bardziej, że wymagane modernizacje znacząco poprawią stan powietrza, a jest to problem bardzo ważny nie tylko dla branży, ale dla całego społeczeństwa.

Jak dziś wygląda proces produkcji ciepła w opolskim zakładzie i jaki jest jego wpływ na środowisko?
Opolskie ciepło powstaje z wykorzystaniem zróżnicowanych paliw w nowoczesnych źródłach. Podstawowym paliwem pozostaje węgiel, ale wykorzystujemy również gaz i słońce. Nasza elektrociepłownia spełnia wymagania systemu efektywnego energetycznie i znajduje się w grupie zaledwie 5 proc. systemów ciepłowniczych w Polsce, które te warunki spełniają. Ciepło przy ulicy Harcerskiej powstaje w prawie 60 proc. w procesie rekomendowanym przez unijne prawo w celu ograniczenia emisji. Ciepło systemowe jest produktem ekologicznym i doskonałym narzędziem do walki z niską emisją. W wyniku licznych inwestycji i modernizacji prowadzonych przez ECO w ostatnich latach, emisja pyłu została zredukowana ponad czterokrotnie. Należy również pamiętać, że tzw. wysoka emisja ma znacznie mniejszy wpływ na jakość powietrza w mieście niż emisja niska, pochodząca z lokalnych, domowych źródeł ciepła. ECO nie tylko produkuje ekologiczne ciepło, ale też zapewnia bezpieczne go przesyłanie ciepła, a ponad połowa sieci ciepłowniczych w Opolu to nowoczesne, dobrze izolowane ciepłociągi. Nasze modernizacje prowadzimy w ramach wieloletnich programów, które wciąż trwają. Ich realizacja daje nie tylko efekt ekologiczny, ale też wymierne oszczędności dla konsumentów ciepła.

Czy w związku z rozbudową Elektrowni Opole ECO widzi możliwość skorzystania z ciepła wytwarzanego w procesie produkcji energii elektrycznej i współpracę z PGE GiEK w tym obszarze?

ECO i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oddział Opole, jak podano w ostatnim komunikacie, kontynuują współpracę w tym zakresie. Eksperci z obu firm w ramach interdyscyplinarnego zespołu roboczego spotykają się regularnie i weryfikują przewidywane efekty planowanego przedsięwzięcia w kontekście zmieniających się regulacji prawnych. Dziś wciąż nie można dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy ten projekt jest opłacalny ekonomicznie, przy założeniu utrzymania ceny dostarczanego z Elektrowni Opole ciepła do klienta na poziomie nie wyższym, niż prognozowana przez nas cena ciepła produkowanego przez ECO po przeprowadzeniu zaplanowanych modernizacji, których celem jest wspominane dostosowanie ciepłowni do nowych przepisów środowiskowych. Nasze firmy będą kontynuowały współpracę w tym zakresie.

Edyta Hanszke

Zajmuję się tematyką gospodarki, przedsiębiorczości, rynku pracy, ubezpieczeń i społeczną. Piszę o szeroko rozumianych pieniądzach: tych, które zarabiamy, wydajemy, ale także np. pochodzących z programów unijnych.

Pro Media Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Pro Media Sp. z o.o.